Společnost Selteko plus je významným dodavatelem a specialistou v oblasti EMC (ochrana před nepříznivými účinky atmosférických výbojů, pulsního přepětí,elektromagnetického rušení, před kolísáním a výpadky napájení).

Společnost Selteko plus se systematicky zabývá komplexním zajištěním bezpečné funkce a spolehlivého provozu IT a citlivých elektronických zařízení a systémů obecně,jejich ochranou před poškozením či zničením vlivem elektromagnetických jevů, vyskytujících se v napájecích, datových a telekomunikačních vedeních. Hlavní směr činnosti společnosti je zaměřen na prevenci přímých i nepřímých škod na objektech, zařízeních a v systémech.

Selteko plus dodává komplexní řešení pro ochranu před bleskem a pulsním přepětím, pro zálohování a nouzové napájení výpočetní techniky, telekomunikačních zařízení, EZS a EPS, průmyslových řídících systémů a M&R, nákladných medicínských zařízení apod. Pracovníci firmy mají mnohaletou intenzívní zkušenost s danou problematikou a mají za sebou nejrůznější aplikace v průmyslu, telekomunikacích, peněžnictví, zdravotnictví, státní správě a energetice.

Základní nabídka:

· Dodávky a instalace zdrojů nepřerušeného napájení APC, AROS, G.E.D.E. ve výkonech od 250 VA do 800 kVA, včetně paralelního zapojení.

· Konzultace a poradenství v oboru ochrany proti přepětí, elektromagnetickému rušení a výpadkům napájení.

· Dodávky a montáž vnější ochrany před bleskem. Klasické hromosvody franklinova typu i komplexní dodávky aktivních jímačů blesku CIRRUS, GALACTIVE, Pulsar a Prevectron.

· Dodávky a montáž kompletního systému přepěťových ochran pro napájecí, počítačové a telekomunikační sítě, systémy M&R, videorozvody, EZS a EPS s využitím prvků firem SALTEK, DEHN+SÖHNE a OBO Bettermann.

· Vedení účetnictví pro právnické i fyzické osoby.